Adres :
100. Yıl Bulvarı No:101/A, 06374 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE Telefon : 0 312 385 50 90 Faks : 0312 354 58 98 E-Posta : korhan@ostim.org.tr

Sanayileşme Çabaları Kauçuk Sektörünün Gelişiminde Rol Oynayacak

Orhan AYDIN
27 Aralık 2016 14:24

İmalat sanayileri kapsamına konumlandırılan kauçuk ve plastik ürünleri yaygın olarak kimyasal ürünler kapsamında sınıflandırılıyor. Ağırlıklı olarak ara mal üreten bir sektör görünümünde olan kauçuk sektörü; doğal kauçuğun hasadı, işlenmesi, vulkanizasyonu, son işlemleri, deopolanması ve dağıtımından oluşan değer zinciri ile geniş bir alanı kapsıyor. Değer zincirinde her bir aşama sonrası elde edilen çıktı ticari bir değer taşıyor.

Kauçuk ürünler inşaat, havacılık, sağlık, otomotiv, madencilik, makina, giyim, ayakkabıcılık, büro eşyaları, mobilya, oyuncak ve benzeri çeşitli sektörlerde kullanılıyor. Boru, hortum, taşıma bantları, kayışlar, sızdırmazlık elemanları, hareketli mekanizmalarda titreşim sönümleyici takozlar, körükler gibi pek çok ürünün hammaddesini kauçuk  oluşturmaktadır.  

Şöyle diyebiliriz; kauçuğun girmediği alan yok, her alanda ihtiyaç olan bir madde. Etrafımıza baktığımız zaman hemen hemen her ekipmanda kauçuk yer alıyor. 

Sanayileşme çabaları ve kauçuk sektörünün gelişimi
OSTİM Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi için hazırlanan İhtiyaç Analizi Raporu’na göre; dünyada kauçuk  sanayinin pazar büyüme eğilimlerine bağlı olarak özellikle nihai kullanıcıların bulunduğu sektörlerin performansının küresel ekonominin gelişmesinden olumlu etkilenmesinin sonuçlarına bağlı olarak ‘endüstriyel kauçuk-sanayi kauçuğu’ ürünleri pazarının tedricen büyümesi bekleniyor ve bu durumda gelişmekte olan bölgelerin talep artışında başı çekeceği tahmin ediliyor. Bu ülke/bölgelerdeki; ekonomik büyüme, imalat sektöründe genişleme, kişisel gelir düzeylerinin yükselişi, yüksek oranda sabit sermaye yatırımlarının yapılması, sanayileşme çabalarının yoğunluğu  kauçuk sektörünün gelişiminde rol oynayacak.

Türkiye’de pazar eğilimlerini incelediğimizde ise; Türkiye’deki kauçuk sektörünün gelişimi otomotiv sanayi ile yakından ilişkili. Kauçuk sektörü yıllar içinde Türkiye’de dünya markalarının yaptığı yatırımlarla iç ihtiyacı karşılamanın yanı sıra ihracatta da yüksek rakamlara ulaştı. Ancak otomotivde kullanılan kauçuk sadece lastik tekerlekten gelmemekte. Otomotiv diğer aksamlarında kullanılan kauçuğun yarattığı katma değer oransal olarak çok daha yüksek.

5.200 işletme ile ülkemizin köklü sanayi birikimine sahip OSTİM’de bölgesel kalkınma çalışmalarının halkalarına eklenen OSTİM Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi; sektör temsilcilerinin kendilerinin eksikliğini görerek “Biz daha da iyileşebiliriz, ortak adımlar atabiliriz.” düşüncesiyle, heyecanla hayata geçirilen ve çok doğru bir başlangıç yapan bir yapı. Küme, 50 üyesi ve 1.500’e yakın çalışanıyla, başladıkları yerden çok iyi yere geldi.

Gelişmek istiyorsam ne yapmam gerektiğini bilmeliyim
Sektörde iş yapanların yan yana aynı masada oturması, bir araya gelmesi, işbirliği içerisinde rekabet etmek dikkat çeken bir kazanç. Kümelenme tam da bunu yapıyor: Firmaların vizyonunu, sektöre bakış açılarını değiştiriyor. Küme çatısı altında firmalarımız, sorunlarını ve çözümlerini konuşabiliyorlar, rekabet güçlerini mukayese edebiliyorlar. Ortak işleri yapmayı konuşuyorlar. Kamu politikalarının değiştirilmesi, çevreye uyum konusunda fikirler üretiyorlar.

Firmalarımız bu birliktelik ile dünyadaki gelişmeleri yerinde görerek kendilerinin nerede olduğunu değerlendirebiliyorlar. Ne yapmaları gerektiğini keşfedebiliyorlar. Her üyemiz; ‘İyileşmek, büyümek ve gelişmek istiyorsam ne yapmam gerektiğini bilmem çok önemli.’ sözünden hareketle geleceğe yönelmektedir.

Kümeyle birlikte uygulanan; sektörel analizlerin, kamu kurumlarıyla geliştirilen iletişimin, küresel pazarlara açılma hamlelerinin, URGE projelerinin üye firmalarımız üzerinde ciddi faydalarını görebiliyoruz. Kümelenme faaliyetleri dünyada sektörün bulunduğu noktayı gözlemleme açısından da onlara katkı sağlıyor.

Klasik yöntemlerin dışında hem üretim hem malzeme teknolojilerini kavrayıp bunları yaptığımız işe eklemek katma değerimizi artıracaktır. Firmalar, küme kanalıyla gelişen teknolojilerle tanışabiliyorlar, üniversitedeki bilgi birikimiyle buluşuyorlar.

Değişim ve gelişim de aslında budur. OSTİM Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi, hedeflerini büyüten işletmelerimize bir yol açıyor, yol haritalarını çıkarıyor. Bundan sonrası firmanın kendi çabasına bağlı; değişimi sürdürülebilir hale getirmeleri çok önemli…

Bünyesinden dünya markalarını çıkaran OSTİM, Türkiye’nin ideallerinde itici güç olmaya devam edecektir.
OSTİM olarak daha çok üretmek, teknoloji ve ürün geliştirmek, daha fazla istihdam ve ihracat yaparak; ülke kalkınmasına tuğla koymak isteyen firmalara katkı vermeyi önemsiyoruz, kapılarımız açık…

Yazara ait diğer köşe yazıları