Adres :
100. Yıl Bulvarı No:101/A, 06374 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE Telefon : 0 312 385 50 90 Faks : 0312 354 58 98 E-Posta : korhan@ostim.org.tr

Türkiye’nin Temiz Teknoloji Alanında İlk Tematik Teknoparkı

"Türkiye’nin temiz teknoloji alanında Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına öncelik vereceği ilk tematik teknoparkı Ostim Teknopark, yatırımları için girişimcileri bölgeye davet ediyor."
Ostim Editör
08 Kasım 2016 11:37

Derya Çağlar - Ostim Teknopark Genel Müdürü

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında faaliyette bulunmak üzere Ostim Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. 02.12.2014 tarih ve 8706 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilerek faaliyetine başlamıştır.

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi’nde 05.02.2014 tarihli Bakanlar Kurulu Kararının 04.04.2014 tarih ve 28962 sayılı Resmi Gazete de ilanı ile kurulan Ostim Teknopark, Bölgede faaliyet gösteren yaklaşık 16 bin işletmeye üniversite-sanayi işbirliği ile teknolojiye erişim imkânlarını sunacaktır.

Ostim Teknopark alanı, OSTİM Organize Sanayi Bölgesi içerisinde toplam 87.640 m²’lik açık alandan oluşmaktadır. Sanayi kentinin bütün unsurlarını içinde barındıran OSTİM, ulaşım kolaylığı, alternatif finans çevreleri, lojistik hizmetler, sosyal yaşam ve sağlık hizmetleri, birçok kamu kurumu temsilciliği ve sivil toplum kuruluşlarıyla Teknopark için avantajlar sunmaktadır. Bölgenin imar planları onaylanmıştır. Ostim Teknopark’ta ilk etapta 27 bin metrekarelik Ar-Ge ofisleri, üretim atölyeleri ve konferans salonu, kafe/restoran gibi öncelikli ihtiyaç duyulacak sosyal alanların da içinde yer alacağı bina inşaatına başlamak için gerekli çalışmalar tamamlanmak üzeredir.

Ostim Teknopark’ın Türkiye’de kurulan diğer teknoparklardan önemli bir farklılığı sanayi bölgesinde kurulan bir teknopark olarak Bölge içinde seri üretime de imkân sağlayacak olmasıdır. Teknolojinin geliştirilmesinin yanı sıra, Ar-Ge çalışmaları sonucu ortaya çıkacak rekabet gücü yüksek ürünlerin seri üretiminin yapılması, sürekliliğin sağlanması ve ticarileştirilmesi için her türlü yapılaşma ve destek mekanizmaları kısa sürede aktif hale getirilecektir. OSTİM OSB’nin geniş sanayi kültürü yelpazesiyle sanayi üretiminin yeni teknolojilerle bütünleşerek güçlenmesinden oluşacak katma değer yatırımcılara ve şirketlere artı değer yaratacaktır.

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi’nin de yer aldığı havzada faaliyet gösteren sanayicilerin iş tecrübesi, üniversitelerimizin bilgi birikimi odağında sorunların çözümüne yönelik çalışmalar için ülke çapında tüm paydaşların katkılarıyla temiz teknoloji alanında ulusal bir referans ve hareketlilik merkezi olması hedeflenmektedir.  OSTİM’li yerli üreticilerin yenilenebilir enerji ve çevre teknolojileri sektöründe üretim yetenekleri ve ulusal/uluslararası rekabet gücü ve pazar paylarını arttırmak amacıyla sektörün tüm paydaşları arasında iş ve güç birliğini artıran kolaylaştırıcı ve yönlendirici bir platform oluşturmayı kendisine misyon edinen OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümelenmesi Derneği de Ostim Teknopark’ın ortakları arasında yer almaktadır. Bu ortaklık Teknopark’ımızın hedeflerine ulaşmasında destek olmaktadır.

Ostim Teknopark’ın Ankara Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ile ortaklığı ve OSTİM Organize Sanayi Bölgesi’nin Ankara başta olmak üzere Türkiye’deki diğer üniversiteler ile olan işbirlikleri sayesinde üniversite ve sanayi arasında etkin, nitelikli, gerçekçi ve sonuca ulaşabilen çalışmaların desteklenmesi, üniversitedeki bilimsel potansiyelin sanayiye aktarılarak ekonomik değere dönüşmesine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.

Ostim Teknopark olarak en önemli amaçlarımızdan bir tanesi en önemli çalışma alanlarından dairesel ekonomi, çevreye duyarlı enerji, sürdürülebilir çevre yönetimi ile kaynak, materyal ve enerji verimliliğini kapsayan temiz teknoloji alanında yerli ve yüksek teknolojik ürünlerin üretilmesi ve ticarileşmesine katkı sağlamanın yanı sıra, uluslararası pazar payının artırılmasında önemli rol üstlenmektir. Bu nedenle Ankara için çok büyük bir fırsat olan, Global Enerji Derneği’nce düzenlenen, sektörde söz sahibi enerji aktörlerini bir araya getirerek enerjide çevreye duyarlı, küresel rekabette etkili teknolojik çözümler ve ürünlerin tanıtıldığı ve bir araya getirilerek sinerji oluşturulduğu 9. Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı (EIF) etkinliğini Ostim Teknopark olarak desteklemekteyiz.

Türkiye’nin temiz teknoloji alanında Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına öncelik vereceği ilk tematik teknoparkı Ostim Teknopark, yatırımları için girişimcileri bölgeye davet ediyor. Bölgede Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri ile teknolojik ürün üretiminde bulunmak isteyen girişimci ve şirketlere, yap/kullan/devret, gelir paylaşımı, açık alan kiralama, ofis ve laboratuvar alanı kiralama gibi değişik seçenekler sunulmaktadır. Bölgenin altyapısı üst yapılaşmaya hazır olup, sürdürülebilir kampüs ve bina konseptine uygun olarak Bölgede yer almak isteyen şirketleri Ostim Teknopark’a bekleriz.

İçeriğe Yorum Yapabilirsiniz.